O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Arslan Law Firm specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółek oraz działalności gospodarczych, wszelkimi zmianami oraz przekształceniami podmiotów gospodarczych, jak również ich likwidacją i upadłością. Bieżąca obsługa dotyczy wszelkich pojawiających się w działalności gospodarczej zagadnień i problemów prawnych. Ze względu na doświadczenie zespołu, opiniowanie umów i bieżące doradztwo prawne świadczone jest bardzo sprawnie i terminowo. Satysfakcja klientów i znajdowanie rozwiązań ich problemów są priorytetem.

Zakres Usług

obsługa prawna przedsiębiorców
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców- osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych i kapitałowych
 • zakładanie, likwidowanie, prowadzenie upadłości spółek, wszelkie zmiany oraz przekształcenia
 • bieżąca obsługa prawna- przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów, regulaminów, doradztwo w zakresie działań gospodarczych oraz wszystkich dziedzin prawa
 • wszelkie sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami z różnych dziedzin prawa
criminal and fiscal cases
Zamówienia publiczne
 • kompleksowe wsparcie prawne dla Zamawiających i Wykonawców
 • reprezentacja klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • wsparcie prawne w ramach PPP- Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na etapie weryfikacji wymagań instytucji publicznej, przygotowaniu odpowiednich wniosków i ofert, w trakcie spotkań z partnerem publicznym oraz przy weryfikacji wzorów umów
upadłość konsumencka
 • kompleksowe doradztwo w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • sprawy upadłościowe
 • sprawy restrukturyzacyjne
 • upadłość konsumencka
 • upadłość przygotowana, pre-pack
Fuzje i przejęcia
 • badania Due Diligence dla strony kupującej lub sprzedającej
 • kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie przejmowania/zbywania podmiotów
 • reprezentowania podczas negocjacji z instytucjami finansowymi
 • sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych przejmowanych spółek oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz organami nadzoru
zakładanie karty Polaka
 • kompleksowa obsługa w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę
 • legalizacja pobytu- obsługa w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy i stały, nabywania obywatelstwa, karta Polaka
 • pomoc prawna i doradztwo prawne- prawo cywilne, karne, administracyjne
 • zakładanie i rejestracja spółek oraz działalności gospodarczej

Zespół

ANNA ARSLAN

anna@arslanlawfirm.com
tel. +48 48 728 989 211
Mecenas Anna Arslan jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską nt “Prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Polski” pod kierunkiem dr. Dariusza Szafrańskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Europejskiego i Angielskiego organizowaną przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim. W 2017 r. ukończyła Szkołę Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przed założeniem kancelarii Arslan Law Firm Law Firm, zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych z branży budowlanej, finansowej oraz transportowej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców- od założenia, poprzez całą obsługę prawną działalności w tym prowadzenie sporów sądowych oraz przekształceń jak również likwidacji i upadłości. Zajmuje się również obsługą klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz spadkowych.

Przed założeniem kancelarii Arslan Law Firm, 5 lat współpracowała z Ptak Warsaw Expo, jednym z największych ośrodków targowych w tej części Europy, gdzie od 2019 r. była Dyrektorem Wykonawczym, a następnie Dyrektorem Generalnym. Zdobyła tam unikalną wiedzę i doświadczenie na temat polskiej i międzynarodowej branży targowej i eventowej, którą teraz wykorzystuje w pracy prawnika. Wie, że prawnik ma być przede wszystkim skuteczny i dążyć do osiągnięcia celu biznesowego przez swoich klientów, wskazując rozwiązania, a nie skupiając się na ograniczeniach. Anna Arslan specjalizuje się w negocjowaniu trudnych kontraktów z kontrahentami polskimi, jak i zagranicznymi oraz rozwiązywaniu sytuacji problematycznych. Posługuje się językiem angielskim oraz tureckim, w stopniu średniozaawansowanym językiem hiszpańskim. Jej pasją są podróże przede wszystkim po Bliskim Wschodzie oraz Azji.


WIKTORIA PANEK

w.panek@arslanlawfirm.com
tel. +48 510 276 388
Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. W trakcie studiów należała do Koła Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, z którym organizowała wiele spotkań merytorycznych, w tym ogólnopolską konferencję naukową.

Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach poświęconych rozległej tematyce z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa handlowego, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, czy legislacji, oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie zdobywania doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej, by w przyszłości dołączyć do „zielonych” i zostać adwokatem.

Miłośniczka estetyki, fotografii i podróży. Do kręgu jej zainteresowań należy psychologia, mediacja oraz design. Posługuje się językiem angielskim.


AKRAM ABDULAZIZ

MENA Region Legal Dept.
info@arslanlawfirm.com
tel. +48694838078
tel. +48728989211
Akram jest menedżerem ds. rozwoju biznesu w Arslan Law Firm. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach w Wielkiej Brytanii oraz Dubaju, Katarze i Polsce. Przez ponad dziesięć lat, zanim dołączył do Arslan Law Firm, zajmował kierownicze stanowisko w firmie prawniczej z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dzięki czemu ma bogatą wiedzę i doświadczenie w tych kwestiach prawnych i na rynku.

Dobrze rozumie zasady rynkowe i rutynowo poszukuje nowych możliwości biznesowych. Akram ma strategiczne podejście i wykorzystuje wiele inicjatyw przy określaniu sposobów promowania usług firmy, szczególnie w zakresie zarządzania majątkiem i portfelem nieruchomości.

Akram jest w stałym kontakcie z potencjalnymi klientami i partnerami, śledzi dochodzenia i odkrywa nowe możliwości dla firmy w ramach prawnych.

Biegle włada językiem arabskim i angielskim.


KATARZYNA KOLASA

Biuro w Krakowie
k.kolasa@arslanlawfirm.com
Mecenas Katarzyna Kolasa jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2019 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku prawo. Jest również doradcą restrukturyzacyjnym.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawniczych w Krakowie. Zajmuje się w szczególności prawem cywilnym, gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz nieszablonową windykacją wierzytelności. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Arslan Law Firm celem zapewnienia najskuteczniejszej obsługi prawnej klientom w biurze w Krakowie. Posługuje się językiem angielskim.


ANNA BUCHARZEWSKA

a.bucharzewska@arslanlawfirm.com
Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki poruszającą zagadnienia związane z kryminalistycznymi aspektami przestępstw związanych ze środkami odurzającymi. W 2018 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i uzyskała tytuł adwokata. Swoje doświadczenie zawodowe związała z prawem karnym materialnym oraz procesowym, w tym karno-gospodarczym, ale pomoc prawną świadczy również w zakresie prawa cywilnego, w tym rodzinnego.

Prywatnie wielka pasjonatka zwierząt, a przede wszystkim koni, z którymi związana jest od dziecka. Bez jeździectwa nie wyobraża sobie życia. Posługuje się językiem angielskim.


BESSIE BIAN

tel. +48 792398920
info@arslanlawfirm.com
Wechat: ArslanLawFirm
Bessie Bian jest magistrem nauk ekonomicznych. Ukończyła Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia Magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jak również studia podyplomowe z tłumaczenia w zakresie języków polski-chiński w Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada doświadczenie w tłumaczeniu polsko- chińskim w postępowaniach sądowych. Pełniła funkcję pełnoetatowego tłumacza w projekcie budowy autostrady, realizowanym przez chińskie konsorcjum. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyła w wielu negocjacjach i sporach sądowych. W Biurze Rekrutacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie była odpowiedzialna za rekrutację studentów, a następnie pełniła funkcję doradcy ds. stosunków z Chinami.

Jako wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej aktywnie angażuje się w wymianę między Polską a Chinami i utrzymuje dobre relacje z samorządami na wszystkich szczeblach.


GABRIELA MARCINIAK

tel. +48 510 276 388
info@arslanlawfirm.com


SEMIH ARSLAN

tel. +48 729 689 454
semih@arslanlawfirm.com


AGATA FITAS

info@arslanlawfirm.com
Od 2007 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno- prywatnego. W latach 2008-2011 brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych oraz koordynowała działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwestii legislacyjnych dotyczących funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Przeprowadziła z sukcesem kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jest współautorką podręcznika „Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym. Wybrane zagadnienia praktyczne” wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

Od 31 października 2021 r. TYLKO adwokaci, radcowie prawni oraz osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje mogą dokonywać czynności związanych z rejestracjami, zmianami oraz innymi czynnościami związanymi ze spółkami oraz trustami
Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy związane z AML, czyli Anti Money Laundring, a więc ustawą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczą one także usług świadczonych na rzecz spółek. Od tego dnia usługi na rzecz spółek, tzn. zakładanie, dokonywanie zmian, inne doradztwo, likwidacje mogą wykonywać JEDYNIE adwokaci i radcy prawny, jak również osoby z odpowiednimi kompetencjami, które zostaną zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez ministerstwo finansów. Negatywne konsekwencje w przypadku wykonywania tych usług przez nieodpowiednie osoby, dotkną zarówno wykonujących te czynności jak i ich klientów.
Pozwy za Tarczę Finansową PFR 2.0. Hotelarze i branża eventowa idą do sądu

W Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. można przeczytać artykuł zainspirowany przez Mecenas Annę Arslan na temat braku możliwości zaskarżania decyzji PFR w przedmiocie dofinansowania. Regulamin PFR w tym zakresie łamie podstawowe prawa i wolności […]

Czytaj dalej »

Sanepid znalazł nowy, skuteczny sposób na zbuntowanych przedsiębiorców

Restrykcje wprowadzone przez Rozporządzenie są bezprawne- potwierdzają to nie tylko sądy, ale również sam SANEPID, który nie mogąc skutecznie egzekwować bezprawnych ograniczeń, zaczął powoływać się na przepis z ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej, który został stworzony na potrzeby […]

Czytaj dalej »Kontakt

Adres

biuro w Warszawie:
ul. Bracka 20 lok. 7A
00-028 Warszawa, Polska
biuro w Krakowie:
ul. Promienistych 2/72
31-481 Kraków, Polska
Wczytywanie
Twoja wiadomość została wysłana.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Arslan Law Firm z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Raszyńska 11 (05-800 Warszawa), dalej „Kancelaria”. Kancelaria będzie korzystała z Twoich danych w celu prowadzenia kontaktów w związku z zapytaniem złożonym poprzez formularz na stronie internetowej lub wiadomość email. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.